RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Stolarstwo Meblowe Krzysztof Piwowarczyk, 34-124 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Barwałd średni 320, NIP 551-24-46-078. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w firmie jest Krzysztof Piwowarczyk (e-mail biuro@meblepiwowarczyk.com).

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić, że firma Stolarstwo Meblowe Krzysztof Piwowarczyk wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony Danych Osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez firmę Stolarstwo Meblowe Krzysztof Piwowarczyk podlegają najwyższej możliwej ochronie.

Pozostańmy w kontakcie

Pozostaw poniżej swoje nazwisko i adres e-mail wraz z zapytaniem. Możesz też zadzwonić do nas pod numer +48 888 161 142

Pozostańmy w kontakcie

Pozostaw poniżej swoje nazwisko i adres e-mail wraz z zapytaniem. Możesz też zadzwonić do nas pod numer +48 888 161 142

Copyright © 2019 Krzysztof Piwowarczyk Meble
Design by Neo Fusion